Loading...

XTC ekstazi tablete 250Mg

40340

Tablete XTC, izdelane na Nizozemskem s čistim nizozemskim MDMA.

Kakovosten izdelek z 250mg MDMA na tableto.